Preguntes freqüents sobre els rellotges DCU

En aquest enllaç podrà descarregar un document PDF amb els dubtes més habituals sobre els nostres rellotges i com solucionar-los.

Si després de llegir aquest document segueix tenint problemes durant l'ús del producte o amb la configuració del mateix, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d'atenció el client a través del telèfon +34972244105, enviant un correu a [email protected] o amb la botiga on el va comprar.

Quina garantia tenen els productes DCU?

Tots els nostres productes visibles a la pàgina web oficial de DCU tenen una garantia d'un període de dos anys a partir de la data de compra. El nostre departament de servei tècnic valorarà si el producte afectat té reparació o es canvia per un de nou. La nostra garantia no inclou deficiències ocasionades per negligències d'ús, cops, manipulacions indegudes, instal·lació incorrecta, averies per excés d'humitat, tempesta elèctrica o condicions extremes...

Quan una garantia perd el seu valor?

La garantia d'un producte perd el valor quan:

 • Passa el període de 2 anys després de fer efectiva la compra.
 • No disposa de la documentació de la compra original.
 • Hi ha averies de tipus:​​
  • Humitat
  • Tempesta elèctrica
  • Negligències d'ús
  • Cops
  • Manipulacions indegudes
  • Instal·lació incorrecta no efectuada per el servei tècnic autoritzat

Com puc saber la compatibilitat dels alimentadors DCU amb el meu ordinador?

Cada alimentador DCU té adjunt en aquesta mateixa web un full de compatibilitats entre els alimentadors DCU i les marques/ models dels ordinadors que adaptables. Accedint a la pestanya de Productes- Energia- Alimentadors d'informàtica, trobarà una pestanya on ho indica.

Quina es la diferència entre inversors d'ona Pura i Modificada?

L'Ona Pura és el senyal generat per un inversor on el component és pràcticament una sinusoide perfecta, gairebé igual a la subministrada a la xarxa elèctrica domèstica; pel que fa a l'Ona Modificada, és la que genera una sèrie de senyals d'Onda quadrada, que sumades al seu envoltant simula una sinusoide.

El meu dispositiu s'escalfa en connectar-lo a un alimentador o carregador de xarxa. És normal?

Aquesta situació pot produir-se per un excés de consum, alteració del voltatge o averia del dispositiu connectat.

 1. Primerament haurem de revisar que l'alimentador de xarxa a utilitzar i el dispositiu a connectar mantingui les mateixes característiques del voltatge de sortida (volts) i la potència connectada (watts o ampers).
 2. Comprovar que la polaritat del dispositiu i l'alimentador siguin correctes (+ central o -central).
 3. Intentar carregar amb el dispositiu en OFF (aturat).
 4. Examinar el bon estat dels acumuladors o bateries del dispositiu connectat. Si presenten deficiències físiques com protuberàncies o inflamacions per envelliment, aquests solen derivar a posseir elèctricament valors resistius molt baixos (encreuament) que podent danyar l'alimentador i el mateix dispositiu.
 5. Que el dispositiu sigui compatible amb alimentadors / carregadors universals. Alguns són totalment incompatibles per programari si no detecten un alimentador de la seva pròpia marca.

Alimentadors de xarxa. Per què s'escalfen? És normal?

Els adaptadors de xarxa no deixen de ser un resistor que redueix el voltatge de 220 Vca de la xarxa als 5-9-12-15-XX volts de sortida convertits a DC (corrent continu). Aquest procés de conversió i el pas d'electrons des de l'alimentació al dispositiu connectat, genera una temperatura moderada de treball que pot oscil·lar entre els 28 i els 30º. Si la temperatura sobrepassa aquests límits l'hem de desconnectar immediatament i comprovar els possibles símptomes.

 1. Revisar que l'alimentador usat i el dispositiu connectat tinguin les mateixes característiques de voltatge (volts) i consum (ampers).
 2. Comprovar l'estat del connector que no hagi patit danys, encreuament, trencaments o deformat.
 3. Comprovar que el cable no estigui seccionat o presenti nusos o osques d'haver estat aixafat.
 4. Que el dispositiu connectat no sigui de polaritat inversa (+ central) o (-central).
 5. Que els voltatges subministrats per l'alimentador i el dispositiu connectat siguin els correctes.
 6. Que el dispositiu connectat estigui en correctes condicions, si tractem amb aparells que han d'efectuar una càrrega de Bateria interna, hem de tenir en compte que el mal estat o envelliment de la mateixa pot alterar el consum global de l'alimentador i fins i tot danyar-lo.

NOTAEn els casos de càrrega d'acumuladors o bateries, es recomana que el dispositiu, Tablet, Smartphone, o portàtil, estiguin aturats (en OFF) durant el procés de càrrega.

Què es el soft-start i el led display dels inversors?

La tecnologia soft-start és un sistema electrònic per obtenir un estalvi de consum de les fonts de subministrament energètic (bateries i acumuladors), és un sistema d'arrencada suau o retardat, que analitza la càrrega connectada a la línea de sortida i gradualment (entre 2 i 8 seg., segons el model) va subministrant la tensió i potència requerida, evitant un consum innecessari quan la càrrega del circuit és molt baixa o nul·la. El voltatge en buit pot oscil·lar entre els 105v i els 115v segons els models,quan es supera el 20 o 25% de la potència nominal, els valors de voltatge subministrats pugen gradualment als 210, 220 i 230v.

El led display o LD ens permet visualitzar a través del seu mesurador de barres Led, el voltatge d'entrada com el % de la potència de consum connectat, permet d'aquesta forma no alterar el seu funcionament per falta de càrrega a les bateries (baixa tensió) o excedir del consum màxim permès segons el model de l'equip.